"AIG תמיד הייתה יוצאת דופן בתחום הביטוח. אנחנו רגילים תמיד לראות גברים בראש הפירמידה, ואצלנו זה שונה. מתחתית הפירמידה ועד ראשה, מחצית מהעובדים והעובדות שלנו הן נשים. אלה לא נתונים שמתרחשים במקרה. אנחנו בודקים כל הזמן שהשוויון המגדרי יתקיים במלואו. אנחנו מקיימים פורומים למודעות בנושא, אנחנו מיישמים מנגנונים שיביאו לשינוי הזה.

"התרבות הארגונית שלנו היא כזו שמאפשרת לאזן בין הבית לעבודה. אנחנו לא עושים ישיבות אחרי 18:00 בערב, לא עושים ישיבות ביום חמישי אחרי 16:00.בסופי השבוע אנחנו לא יוצרים תקשורת ארגונית כדי לאפשר לאנשים לנוח עם המשפחות שלהם. אנחנו באים לקראת העובדות שנמצאות בהריון, אפילו לפני שבועיים רציתי לקדם עובדת שנמצאת בחודש השישי להריונה, כי הכישורים שלה מדברים בעד עצמם.

"אני יכולה לספר שכלל ההנהלה הבכירה חתמה על אמנה כדי לוודא שאנחנו מיישמים את הדברים האלה.  בסופו של דבר אני חושבת שכחברה אנחנו רק מרוויחים מזה, זה מאפשר לנו מגוון דעות, יצירתיות וחדשנות. נוכחתי לדעת שזה אפילו הופך אותנו למעסיק יותר אטרקטיבי, זה מאפשר לנו לגייס אנשים ברמה גבוהה יותר,  ואנשים רוצים להיות חלק מהמשפחה הזו, בגלל האג'נדה הזו.