הדס גולדשטיין
מנכ"לית ומייסדת Onlife

הכתבות של הדס גולדשטיין

שלוש היזמיות המבטיחות של השנה מדברותשלוש היזמיות המבטיחות של השנה מדברות
אסירות ומלכות: 7 אסירות ו-7 מנטוריות יוצאות למסעאסירות ומלכות: 7 אסירות ו-7 מנטוריות יוצאות למסע
חזור למעלה