Onlife קריירה

הכתבות של Onlife קריירה

ריקי רט: כל אישה צריכה לפרגן לאחרת. זה גלגל חוזר וזה כדאיריקי רט: כל אישה צריכה לפרגן לאחרת. זה גלגל חוזר וזה כדאי
תמר מור סלע: "ההצלחה הביאה אותי לחרדה. ומצד שני, שיחקתי אותה"תמר מור סלע: "ההצלחה הביאה אותי לחרדה. ומצד שני, שיחקתי אותה"
ב-3 דקות: שייק שהוא ארוחת ערב שלמהב-3 דקות: שייק שהוא ארוחת ערב שלמה
באמצע החיים, נכנסתי לתוך רכבת הרים מטורפתבאמצע החיים, נכנסתי לתוך רכבת הרים מטורפת
מהרטה ברוך: את התקרות אני יכולה להפיל בעצמי, אחת אחתמהרטה ברוך: את התקרות אני יכולה להפיל בעצמי, אחת אחת
למדתי להתעלם מטוקבקים: הדרך של שרון פרילמדתי להתעלם מטוקבקים: הדרך של שרון פרי
עם כל הפחד, לקום בבוקר שמחה: הדרך של שרון קונופניעם כל הפחד, לקום בבוקר שמחה: הדרך של שרון קונופני
לא אפסיק להתאמץ לשנות את העולם לצודק וטוב יותרלא אפסיק להתאמץ לשנות את העולם לצודק וטוב יותר
שמונים אלף נשים בפייסבוק קוראות לעצמן supergirls: הדרך של מריה גרין פוברצ'יקשמונים אלף נשים בפייסבוק קוראות לעצמן supergirls: הדרך של מריה גרין פוברצ'יק
טען עוד
חזור למעלה