דפנה איזנרייך
מאמינה בחינוך ככלי לשינוי חברתי.

הכתבות של דפנה איזנרייך

אבסורד: בחינת הבגרות בעברית עסקה בשאלות של מגדר, אבל נוסחה כולה בלשון זכראבסורד: בחינת הבגרות בעברית עסקה בשאלות של מגדר, אבל נוסחה כולה בלשון זכר
לא לובשות את המכנסיים בבית, או בכלללא לובשות את המכנסיים בבית, או בכלל
האם הפצת תמונות עירום היא תקיפה מיניתהאם הפצת תמונות עירום היא תקיפה מינית
ורדה רזיאל ז'קונט – כשפסיכולוגית לא מזהה פוסט טראומהורדה רזיאל ז'קונט – כשפסיכולוגית לא מזהה פוסט טראומה
חזור למעלה