דפנה איזנרייך
מאמינה בחינוך ככלי לשינוי חברתי.

הכתבות של דפנה איזנרייך

נבחרי ציבור, סייעו במאבק בתופעה המחרידה הזאת בכל מצב, ולא רק כשזה "מסתדר" פוליטיתנבחרי ציבור, סייעו במאבק בתופעה המחרידה הזאת בכל מצב, ולא רק כשזה "מסתדר" פוליטית
אבסורד: בחינת הבגרות בעברית עסקה בשאלות של מגדר, אבל נוסחה כולה בלשון זכראבסורד: בחינת הבגרות בעברית עסקה בשאלות של מגדר, אבל נוסחה כולה בלשון זכר
לא לובשות את המכנסיים בבית, או בכלללא לובשות את המכנסיים בבית, או בכלל
האם הפצת תמונות עירום היא תקיפה מיניתהאם הפצת תמונות עירום היא תקיפה מינית
ורדה רזיאל ז'קונט – כשפסיכולוגית לא מזהה פוסט טראומהורדה רזיאל ז'קונט – כשפסיכולוגית לא מזהה פוסט טראומה
חזור למעלה