24969

הכתבות של 24969

אורן חזן ממשיך בשגרת יומו, כאילו כלום לא קרהאורן חזן ממשיך בשגרת יומו, כאילו כלום לא קרה
אורן חזן חייב לעזוב את החיים הפוליטייםאורן חזן חייב לעזוב את החיים הפוליטיים
חזור למעלה