"/>
25861
בעלת תואר ראשון במקרא ותולדות האומנות ותואר שני M.A במנהל חינוך, שניהם באוניברסיטת תל אביב. עסקה במגוון תפקידי ניהול בכירים בחינוך, ברמה הארצית והעירונית. נהלה את הטמעת רפורמת "עוז לתמורה" מטעם משרד החינוך, שמשה כראש מנהל חינוך בעיר ראשון לציון, מפקחת כוללת על החינוך העל יסודי ומנהלת בית ספר.

הכתבות של 25861

חג הפסח: זמן לנקות את הנפשחג הפסח: זמן לנקות את הנפש
חישוב מסלול מחדש: איך עושים אותו?חישוב מסלול מחדש: איך עושים אותו?
חזור למעלה