הדר חורש Forbes

הכתבות של הדר חורש Forbes

כך מנהלות שלוש נשים את אחד העיתונים הכלכליים המובילים בישראלכך מנהלות שלוש נשים את אחד העיתונים הכלכליים המובילים בישראל
לאוניד נבזלין: לפעמים מתפרסמים בהארץ מאמרים מרגיזים, גם אני לא תמיד מסכים עם מה שאני קוראלאוניד נבזלין: לפעמים מתפרסמים בהארץ מאמרים מרגיזים, גם אני לא תמיד מסכים עם מה שאני קורא
חזור למעלה