close
מעברון
הדס רגולסקי כריסי

הכתבות של הדס רגולסקי כריסי

מוגן: קפה, יין, קיימות ונטוורקינג: ככה עושות את זהמוגן: קפה, יין, קיימות ונטוורקינג: ככה עושות את זה
מפחיד לחיות במדינה שראש הממשלה שלה פחדןמפחיד לחיות במדינה שראש הממשלה שלה פחדן
בעקבות הפרסום באון לייף: קריאה למחאת "שישי קצר" בתל אביבבעקבות הפרסום באון לייף: קריאה למחאת "שישי קצר" בתל אביב
תופעה: מסדרי צניעות לבנות בלבד בבתי ספר חילונייםתופעה: מסדרי צניעות לבנות בלבד בבתי ספר חילוניים
מירי רגב – הגול העצמי הזה הוא כולו שלךמירי רגב – הגול העצמי הזה הוא כולו שלך
הבנאליה של ההפרדה: כשמפרידים בנות מבנים בביה"ס חילוני ואיש לא אומר דברהבנאליה של ההפרדה: כשמפרידים בנות מבנים בביה"ס חילוני ואיש לא אומר דבר
כשהאש הציתה את קבוצות הוואטסאפ של ההוריםכשהאש הציתה את קבוצות הוואטסאפ של ההורים
בעקבות הפרסום באון לייף: רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב. "הפרדה מגדרית היא שערורייה"בעקבות הפרסום באון לייף: רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב. "הפרדה מגדרית היא שערורייה"
מנהלי בתי ספר יסודיים בתל אביב נגד דרישת משרד החינוך להפרדה מגדריתמנהלי בתי ספר יסודיים בתל אביב נגד דרישת משרד החינוך להפרדה מגדרית
טען עוד
חזור למעלה