נועה זלוטניק
חברת צוות ההפקה של צעדת השרמוטות ת"א-יפו

הכתבות של נועה זלוטניק

שרמוטה. מבחינתכם תמיד הייתי כזושרמוטה. מבחינתכם תמיד הייתי כזו
חזור למעלה