שיר זיו
עיתונאית, אשת תקשורת וסופרת

הכתבות של שיר זיו

זו הסדרה שכל הורה טרי צריך להכירזו הסדרה שכל הורה טרי צריך להכיר
"פעם עוד קראו לזה רצח רומנטי. קשה להם אז הם רוצחים""פעם עוד קראו לזה רצח רומנטי. קשה להם אז הם רוצחים"
יש לי יום יום ספאיש לי יום יום ספא
שבוע הספר: מאיפה מקבלים השראה לשבת ולכתוב ספר?שבוע הספר: מאיפה מקבלים השראה לשבת ולכתוב ספר?
חזור למעלה