לוני קרובקה

הכתבות של לוני קרובקה

אני אמא לילדה עם פיגור שכלי. אל תזלזלו באינטליגנציה שלי, אני רואה ושומעת הכלאני אמא לילדה עם פיגור שכלי. אל תזלזלו באינטליגנציה שלי, אני רואה ושומעת הכל
חזור למעלה