close
לוני קרובקה

הכתבות של לוני קרובקה

אני אמא לילדה עם פיגור שכלי. אל תזלזלו באינטליגנציה שלי, אני רואה ושומעת הכלאני אמא לילדה עם פיגור שכלי. אל תזלזלו באינטליגנציה שלי, אני רואה ושומעת הכל
חזור למעלה