ליאת ברטוב-שדה
אשת תקשורת, קריינית ושחקנית

הכתבות של ליאת ברטוב-שדה

הילד רוצה טלפון נייד? שיחתום קודם על חוזה מפורטהילד רוצה טלפון נייד? שיחתום קודם על חוזה מפורט
רומי נוימרק, המשיכי לדבר בלשון נקבה, אנחנו מתרגלות לזהרומי נוימרק, המשיכי לדבר בלשון נקבה, אנחנו מתרגלות לזה
מה היה קורה אם רק לנשים הייתה זכות בחירה?מה היה קורה אם רק לנשים הייתה זכות בחירה?
חזור למעלה