close
ליאת ברטוב-שדה
אשת תקשורת, קריינית ושחקנית

הכתבות של ליאת ברטוב-שדה

רומי נוימרק, המשיכי לדבר בלשון נקבה, אנחנו מתרגלות לזהרומי נוימרק, המשיכי לדבר בלשון נקבה, אנחנו מתרגלות לזה
מה היה קורה אם רק לנשים הייתה זכות בחירה?מה היה קורה אם רק לנשים הייתה זכות בחירה?
חזור למעלה