עמית רוז סמואל
שחקנית בהצגת יחיד ויזמית למען קבלה של אנשים עם מוגבלויות

הכתבות של עמית רוז סמואל

אז מה אם יש לי מוגבלות, גם אני רוצה להיות בטינדראז מה אם יש לי מוגבלות, גם אני רוצה להיות בטינדר
חזור למעלה