הלן אי. אס. פופקין FORBES

הכתבות של הלן אי. אס. פופקין FORBES

הישראלית שנבחרה לרשימת 50 הנשים המשפיעות בטכנולוגיה העולמיתהישראלית שנבחרה לרשימת 50 הנשים המשפיעות בטכנולוגיה העולמית
חזור למעלה