מיכל מטס-ליטמנוביץ ועו"ד טלי בראל הס

הכתבות של מיכל מטס-ליטמנוביץ ועו"ד טלי בראל הס

טיפול בהטרדות מיניות לא ימנע את אי השוויון המגדרי במשקטיפול בהטרדות מיניות לא ימנע את אי השוויון המגדרי במשק
"נשים מרוויחות פחות אבל עולות יותר"? טענה מטעה וחסרת אחריות"נשים מרוויחות פחות אבל עולות יותר"? טענה מטעה וחסרת אחריות
חזור למעלה