הדס חכימי
אקטיביסטית במאבק ההורים

הכתבות של הדס חכימי

מטלטלות, מכות ומתעללות אבל התיקים נסגרים: רק שתי מטפלות קיבלו מאסר בפועלמטלטלות, מכות ומתעללות אבל התיקים נסגרים: רק שתי מטפלות קיבלו מאסר בפועל
חזור למעלה