ליאורה חזן

הכתבות של ליאורה חזן

"חוויתי נפילה, בכי ותסכול, אבל היום אני אמא לביאה""חוויתי נפילה, בכי ותסכול, אבל היום אני אמא לביאה"
חזור למעלה