ניצן כספי שילוני
עורכת דין במרכז צדק לנשים ויזמה את הקמתו של בית הדין הפרטי לענייני עגונות בראשות הרב דניאל שפרבר

הכתבות של ניצן כספי שילוני

'מתיר העגונות' הגרסה האמתית: האישה שמצילה נשים מסורבות גט'מתיר העגונות' הגרסה האמתית: האישה שמצילה נשים מסורבות גט
חזור למעלה