מיכל ברקאי ברודי
אשת חינוך ויזמת סדרתית לקידום נשים

הכתבות של מיכל ברקאי ברודי

והגדת לבנך ובתך כי בלילה ההוא לא היה צדיק אחד בסדוםוהגדת לבנך ובתך כי בלילה ההוא לא היה צדיק אחד בסדום
חזור למעלה