פרופיל - פרופיל -
לובה פיין

הכתבות של לובה פיין

יש דבר גרוע יותר מלהיוולד לזונה של הנאצים?יש דבר גרוע יותר מלהיוולד לזונה של הנאצים?
צילום סקסיסטי: יש דבר כזה והוא לא רק בעיני המתבונןצילום סקסיסטי: יש דבר כזה והוא לא רק בעיני המתבונן
למרות שאין ספק במעשיו של יורם זק, מבחינת הציבור דנה רון היא האשמהלמרות שאין ספק במעשיו של יורם זק, מבחינת הציבור דנה רון היא האשמה
יש דבר גרוע יותר מלהיוולד לזונה של הנאצים?יש דבר גרוע יותר מלהיוולד לזונה של הנאצים?
צילום סקסיסטי: יש דבר כזה והוא לא רק בעיני המתבונןצילום סקסיסטי: יש דבר כזה והוא לא רק בעיני המתבונן
למרות שאין ספק במעשיו של יורם זק, מבחינת הציבור דנה רון היא האשמהלמרות שאין ספק במעשיו של יורם זק, מבחינת הציבור דנה רון היא האשמה
חזור למעלה