אביגדור ליברמן אביגדור ליברמן
מירי רגב, מיזוגניה היא לא רק כשנוח
מירי רגב, מיזוגניה היא לא רק כשנוח
חזור למעלה