אלימות אלימות
חדיג'ה אבו סביית נרצחה ואיש לא שמע
חדיג'ה אבו סביית נרצחה ואיש לא שמע
חזור למעלה