אל הורות אל הורות
"מאז שהפכתי להיות מורה אני לא רוצה להיות אמא"
"מאז שהפכתי להיות מורה אני לא רוצה להיות אמא"
חזור למעלה