אסון נחל צפית אסון נחל צפית
ההתכתבויות שקדמו לאסון צפית מוכיחות: השיח הצבאי מסוכן לנו
ההתכתבויות שקדמו לאסון צפית מוכיחות: השיח הצבאי מסוכן לנו
חזור למעלה