בוחרות 2019 בוחרות 2019
ענת טהון אשכנזי: "מינוי נשים הוא נושא ליבה, לא נושא שבשוליים"
ענת טהון אשכנזי: "מינוי נשים הוא נושא ליבה, לא נושא שבשוליים"
חזור למעלה