ביטחון ביטחון
חמוטל גורי: ישראל חזקה בביטחון אבל חלשה בשוויון מגדרי
חמוטל גורי: ישראל חזקה בביטחון אבל חלשה בשוויון מגדרי
חזור למעלה