בלה רבוי בלה רבוי
להתראות עשרים, שלום שלושים
להתראות עשרים, שלום שלושים
חזור למעלה