בנימין נתניהו בנימין נתניהו
מפחיד לחיות במדינה שראש הממשלה שלה פחדן
מפחיד לחיות במדינה שראש הממשלה שלה פחדן
חזור למעלה