גלובוס הזהב גלובוס הזהב
פרנסיס מקדורמנד בתפקיד אמא נמרה שיביא לה את האוסקר השני
פרנסיס מקדורמנד בתפקיד אמא נמרה שיביא לה את האוסקר השני
חזור למעלה