דימוי גוף דימוי גוף
"אני לא מוכנה שישקלו את הבן שלי כמו ששקלו אותי"
"אני לא מוכנה שישקלו את הבן שלי כמו ששקלו אותי"
חזור למעלה