דירוג פורבס דירוג פורבס
הנשים המשפיעות והחזקות בעולם לשנת 2019
הנשים המשפיעות והחזקות בעולם לשנת 2019
חזור למעלה