דמוקרטיה דמוקרטיה
"יוצאים למחאה כי אנחנו חיים כרגע בדיקטטורה"
"יוצאים למחאה כי אנחנו חיים כרגע בדיקטטורה"
חזור למעלה