דקלה דקלה
אביבית בר זוהר מפחדת מנשים ואני מבינה אותה
אביבית בר זוהר מפחדת מנשים ואני מבינה אותה
חזור למעלה