הטרדה מינית הטרדה מינית
דפנה לוסטיג, תפרסמי את שמו. הוא זה שצריך להתבייש, לא את
דפנה לוסטיג, תפרסמי את שמו. הוא זה שצריך להתבייש, לא את
חזור למעלה