הליכוד הליכוד
"העובדה שח"כ שרן השכל מצפה מאנשים מבוגרים לעבוד כשוטפי כלים רק מוכיחה כמה היא מנותקת"
"העובדה שח"כ שרן השכל מצפה מאנשים מבוגרים לעבוד כשוטפי כלים רק מוכיחה כמה היא מנותקת"
חזור למעלה