העצמת נשים העצמת נשים
"שפטו אותי בגלל המגדר שלי ולא על האיכויות שלי"
"שפטו אותי בגלל המגדר שלי ולא על האיכויות שלי"
חזור למעלה