הפקרות הפקרות
העובדת הסוציאלית שטיפלה בי היא "אמא" בשבילי, אל תפקירו אותה
העובדת הסוציאלית שטיפלה בי היא "אמא" בשבילי, אל תפקירו אותה
חזור למעלה