ה-710 ה-710
"ה-7/10 שם את הבדואים במקום של הזדהות, ושותפות גורל"
"ה-7/10 שם את הבדואים במקום של הזדהות, ושותפות גורל"
חזור למעלה