וסת וסת
מחזור או לא, אנחנו ממש לא יכולות
מחזור או לא, אנחנו ממש לא יכולות
חזור למעלה