חברה חברה
מה הם עשו לה, מה הם עשו לנו
מה הם עשו לה, מה הם עשו לנו
חזור למעלה