חברות חברות
"אני בת 24 והוא בן 91 אבל אנחנו מדברים על כל נושא שבעולם"
"אני בת 24 והוא בן 91 אבל אנחנו מדברים על כל נושא שבעולם"
חזור למעלה