חשומה חשומה
"את יודעת כמה אנשים מתים מבושה סביבנו?"
"את יודעת כמה אנשים מתים מבושה סביבנו?"
חזור למעלה