יאיר לפיד יאיר לפיד
השבוע שבו הפוליטיקאים הוכיחו סופית שהם לא סופרים אותנו
השבוע שבו הפוליטיקאים הוכיחו סופית שהם לא סופרים אותנו
חזור למעלה