יהודה ביאדגה יהודה ביאדגה
מהרטה ברוך: "אנחנו עושים הכל עבור ילדינו אבל בחוץ מחכה להם סכנה"
מהרטה ברוך: "אנחנו עושים הכל עבור ילדינו אבל בחוץ מחכה להם סכנה"
חזור למעלה