יום המודעות לאוטיזם יום המודעות לאוטיזם
בגיל 40: ענתה על שאלון אינטרנטי וגילתה שהיא על הספקטרום האוטיסטי
בגיל 40: ענתה על שאלון אינטרנטי וגילתה שהיא על הספקטרום האוטיסטי
חזור למעלה