יום השואה יום השואה
התינוקת הראשונה של גטו וילנה והיחידה ששרדה בו
התינוקת הראשונה של גטו וילנה והיחידה ששרדה בו
חזור למעלה