כלב נחייה כלב נחייה
"זה שאני עיוורת לא הופך אותי לפחות טובה"
"זה שאני עיוורת לא הופך אותי לפחות טובה"
חזור למעלה