לאה לב לאה לב
אביבית בר זוהר לא שווה פחות מלאה לב
אביבית בר זוהר לא שווה פחות מלאה לב
חזור למעלה