לא לאלימות לא לאלימות
"שמעתי את השכנה מהבניין הסמוך צורחת ויצאתי לרחוב כמו חיה"
"שמעתי את השכנה מהבניין הסמוך צורחת ויצאתי לרחוב כמו חיה"
חזור למעלה