להט"בק להט"בק
"בעולם ישר – אדם שרצח נפשות רבות באונס מקבל את שמגיע לו ולא מקבל שחרור מוקדם"
"בעולם ישר – אדם שרצח נפשות רבות באונס מקבל את שמגיע לו ולא מקבל שחרור מוקדם"
חזור למעלה